BẢNG HỌC PHÍ NĂM 2019

Bảng học phí được tính trên 1 kỳ học ( 3 tháng)

Học phí đã bao gồm giáo trình

 

PIANO/KEYBOARD/ GUITAR/ UKULELE

LỚP

CÁ NHÂN

NHÓM 2

NHÓM (3 – 5)

NHÓM (3-5) Đóng theo tháng

CĂN BẢN

3,900,000

3,120,000

1,920,000

700,000/ 1 tháng

NÂNG CAO & ĐỆM HÁT

CỔ ĐIỂN

4,350,000

3,480,000

2,280,000

800,000/ 1 tháng

 

THANH NHẠC/ VIOLIN

CÁ NHÂN

NHÓM 2

NHÓM 3

NHÓM 3 ( Đóng theo tháng)

4,560,000

3,650,000

2,160,000

800,000/1 tháng

       

 

BALLET & DÂN GIAN/ AEROBIC

LỚP

CÁ NHÂN

NHÓM

HỌC SINH ( 4 – 14tuổi)

 

1,560,000

NGƯỜI LỚN (15 tuổi trở lên)

4,800,000

1,920,000