BẢNG HỌC PHÍ NĂM 2020

  • Bảng học phí được tính trên 1 kỳ học ( 3 tháng)

  • Học phí đã bao gồm giáo trình

 

PIANO/KEYBOARD/ GUITAR/ UKULELE

 

LỚP

CÁ NHÂN

(3 tháng)

NHÓM 2

(3 tháng)

NHÓM (3 – 5)

(3 tháng)

NHÓM (3-5)

Đóng theo tháng

LỚP CHO HỌC SINH

       (5 đến 14 tuổi)

3,900,000

(1,350,000/1 tháng)

3,120,000 2,100,000 800,0000/ 1 tháng
LỚP CHO NGƯỜI LỚN

       (15 Tuổi trở lên)

 

4,200,000

(1,450,000/tháng)

3,,360,000 2,100,000 800,000/ 1 tháng
LỚP NÂNG CAO & ĐỆM HÁT

 

4,500,000

(1,550,000/tháng)

3,480,000 2,400,000 900,000/ 1 tháng

 

THANH NHẠC

LỚP CÁ NHÂN

(3 tháng)

NHÓM 2 – 3 LỚp Cá nhân: ( Đóng theo tháng)
NGƯỜI LỚN

 

5,500,000 2,160,000 1,900,000/1 tháng
HỌC SINH 5,000,000 2,000,000 1,750,000/ tháng

 

 

 

VIOLIN

LỚP CÁ NHÂN NHÓM 2 – 3 Lớp Cá nhân ( Đóng theo tháng)
NGƯỜI LỚN

 

4,500,000 2,550,000

(900,000/tháng)

1,550,000/1 tháng
HỌC SINH

 

4,200,000 2,160,000

(800,000/tháng)

1,450,000/ tháng

 

 

BALLET & DÂN GIAN/ AEROBIC

LỚP CÁ NHÂN NHÓM
HỌC SINH ( 4 – 14tuổi) 1,650,000
NGƯỜI LỚN (15 tuổi trở lên) 4,800,000 1,920,000

 

ĐÀO TẠO NHẠC CÔNG / LUYỆN THI

MÔN HỌC HỌC PHÍ THÁNG HỌC PHÍ KỲ
KEYBOARD 1,600,000 4,600,000
Luyện thi 2,000,000 5,000,000